Giới thiệu Công ty

Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn tiền thân là Xí nghiệp Mắt kính Sài Gòn được thành lập năm 1979.

Đến năm 1999 Xí nghiệp Mắt kính Sài Gòn được cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty cồ phần Mắt Kính Sài Gòn theo quyết định 1721/QĐ-UB-KT ngày 29/3/1999 của UBND TPHCM; Giấy phép đăng ký kimh doanh số 4103000033 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 3/4/2000 với Vốn điều lệ ban đầu là: 8.970.900.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh mắt kính và dụng cụ quang học về mắt.
Năm 2003 Công ty tăng Vốn điều lệ lên 20%, là: 10.766.000.000 đồng
Năm 2005 Công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là: Cho thuê mặt bằng.
Năm 2016 Công ty tăng Vốn điều lệ lên là: 16.149.000.000 đồng
Năm 2017 Công ty tăng Vốn điều lệ lên là: 19.149.000.000 đồng

Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn với chức năng:  Đo mắt và bán các sản phẩm kính đeo mắt, kính sát tròng. Hiện tại trong nước Công ty chỉ có 3 địa điểm tại TP. HCM không có trung tâm chi nhánh hay đại lý nào khác, Các cửa hàng mở cửa suốt năm, chỉ nghỉ  Lể, Tết theo quy định của Nhà Nước

Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn được sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong nước, người Việt ở nước ngoài và khách nước ngoài làm việc tại thành phố hoặc đi du lịch tại thành phố.

Ngoài ra Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước, thực hiện bảo vệ môi trường và an toàn xã hội, nâng cao đời sống người lao động, thực hiện đúng chính sách lao động xã hội mà Nhà nước ban hành, huy động, sử dụng vốn có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo tối đa hóa lợi nhuận, tăng lợi tức cho cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.